Crowdinvesting v číslach z pohľadu Michala Hronského z TMF Group

Crowdinvesting je z veľkej časti o číslach, preto sme sa rozhodli položiť pár otázkok Michalovi Hronskému z  TMF Group, aby objasnil základné účtovné vzťahy tohto finančného nástroja. 

Predstavte nám na úvod spoločnosť TMF Group a objasnite nám dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli spolupracovať s CONDA Slovakia.

TMF group je globálna spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 80 krajinách sveta, kde pomáha svojim lokálnym a globálnym klientom nie len spravovať ich spoločnosti v skupine, ale aj expandovať na nové trhy. My v TMF na Slovensku sa primárne zameriavame na outsourcing účtovníctva, miezd a základnej právnej agendy. Pravidelne spolupracujeme s veľkými auditorskými spoločnostami, daňovými poradcami a právnymi kanceláriami, s clieľom poskytnúť kvalitný servis našim klientom. TMF group je veľmi aktívna na poli inovácii. Crowdinvesting je rozhodne inovatívna forma financovania a pre nás je to výborná príležitosť ako držať krok so súčasnými trendmi.    

Čo obsahuje audit, ktorým spoločnosť musí prejsť pred tým ako sa spustí crowdinvestingová kampaň?


Úvodom by som rád uviedol, že sa nejedná o klasický štatutárny audit v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Túto previerku, audit“, môžeme rozdeliť na dve základné časti. V prvej časti je našim cieľom overiť, či poskytnuté finančné informácie o spoločnosti do kampane sú v súlade s reálnou dokumentáciou spoločnosti. Tu skúmame existujúcu vlastnícku štruktúru, vzťahy s veriteľmi, solventnosť, likviditu a konzistentnosť business plánu. V druhej časti skúmame kompletnosť crowdinvestingovej dokumentácie a jej súlad s prvou častou.


Je výstupom vášho auditu, aj hodnotenie zámeru spoločnosti a prípadne odporučenie investorom?


Nie, našim zámerom je predovšetkým overiť, či vstupné finančné údaje, ktoré daná spoločnosť uvádza v kampani, sú postavené na reálnom základe. Posúdenie budúcej úspešnosti zámeru spoločnosti je čisto na zvážení investora.


Ako je účtovaná vyzbieraná čiastka pre spoločnosť z crowdinvestingovej kampane?   


Vyzbieraná čiastka spoločnosťou je vo svojej podstate pôžička, ktorá má špecifické podmienky vyplácania odmeny. Dôležité je samozrejme viesť evidenciu o investoroch a ich podieloch. Zároveň je potrebné, aby spoločnosť pravidelne prepočítavala výšku odhadu odmeny investorom a vytvárala si na túto odmenu dohadnú položku.


Akým spôsobom sa rieši skrachovanie spoločnosti počas trvania zmluvného obdobia s investormi z tejto kampane?


Nakoľko táto pôžička je nezabezpečená, investori musia rátať s rizikom, že môžu o svoju investíciu prísť. V prípade, ak investor je podnikateľ, je to pre neho zmarená investícia.


Čo sa stane v prípade odkúpenia celej alebo časti spoločnosti počas trvania zmluvného obdobia s investormi z tejto kampane?


Tu je veľmi dôležité, aký typ transakcie nastane. Pokiaľ sa jedná o tzv. asset deal, kde kupujúci odkúpi len zaujímavé aktíva, tak spoločnosť zo získaných zdrojov postupne uspokojuje svojich veriteľov a zvyšok si ponechajú vlastníci. Pokiaľ kupujúci kúpi spoločnosť, tak ju kupuje so všetkými jej zaväzkami, teda aj vo vzťahu k investorom. Samozrejme, akvizičných scenárov môže byť mnoho. Uspešná crowdfundingová kampaň môže byť práve jeden z akvizičných zámerov.
V prípade, že vás zaujíma crowdinvesting z účtovnéhp hľadiska a radi by ste sa dozvedeli viac, zúčastnite sa nášho eventu v Bratislave už v pondelok 06.03. Stačí sa registrovať TU.Pre všetky zaujimavosti o crowdinvestingu sa neváhajte zapísať do nášho newsletteru TU.

0 comments Prihlásiť sa
Neboli nájdené žiadne komentáre.
Neboli nájdené žiadne prvky.
Načítavanie