Naša misia

Spájame podnikateľov s investormi a spoločne tvoríme základ pre úspešné obchodné nápady.

Sme presvedčení, že budúcnosť je v rukách mladého a pokrokového podnikateľa. Preto sme si dali za úlohu týchto podnikateľov podporovať, aby sme spoločne položili základný kameň pre realizovanie ich vízii.

crowdfunding conda crowdinvesting

Naše zásady

CONDA je viac ako crowdinvestingová platforma. CONDA je spojením medzi podnikateľmi a investormi, aby spoločne veľkolepo tvorili.

V CONDA stoja ľudia v popredí
Kladieme veľký dôraz na osobný kontakt a regionálnu blízkosť. Či už je to k podnikateľom, našim investorom, partnerom a samozrejme nášmu medzinárodnému tímu.


Regionálna blizkosť ako aj investície naprieč hranicami
S CONDA máte príležitosť investovať v európskom podnikaní naprieč hranicami. Neustále pracujeme na rozšírení našej siete.

Pre nás je však blízkosť veľmi dôležitá. Vďaka nej majú investori príležitosť podieľať sa na crowdinvestingových projektoch v ich regióne. Týmto na jednej strane podporujú hospodárstvo svojho regiónu a na druhej strane majú príležitosť byť v blízkosti podnikov a tým byť v centre diania.

Podnikatelia na druhej strane profitujú prostredníctvom našich regionálnych partnerov, s ktorými si môžu vytvoriť osobný kontakt. To nám opätovne umožňuje pristupovať jednotlivo k našim zákazníkom a počas celej crowdinvestingovej kampane ich čo najlepšie sprevádzať.


Odbornosť, tím a skúsenosť
Prostredníctvom našich vysokokvalifikovanných partnerov máme vysokú odbornosť v rôznych oblastiach a trhoch. Tak dosahujeme najvyššiu kvalitu pri našich crowdinvestingových projektoch. Tento postup začína práve pri obsiahlom a dôslednom výbere najlepších nápadov, ktoré vyberáme spoločne s našou dozornou radou.

Našim klientom ponúkame profesionálne služby ako kompletné poradenstvo, aby mali čo najlepší základ pre úspech ich podnikania. Naša široká sieť partnerov ako aj komunita CONDA zohráva preto významnú úlohu.

Pre nás sú nápady základ, ale je to tím a vaše nasadenie, kto realizuje vízie!

Tím zakladateľov

Kto stojí za myšlienkou CONDA.

crowdfunding pöltner paul
Paul Pöltner - Managing Partner Finance & Business Development
Viac o Paulovi...

Paul študoval softwarové inžinierstvo a internet computing ako aj manažment v informatike na Technickej univerzite vo Viedni. Okrem toho vyštudoval aj podnikovú ekonomiku na Ekonomickej univerzite vo Viedni a v roku 2001 založil prevádzkovateľa IT služieb, ktorý niekoľko rokov úspešne fungoval a v roku 2008 túto firmu predal. Paul následne odštartoval svoju kariéru v TPA Horwath ako profesionálny daňový poradca. Dnes je Paul spoločníkom a konateľom, jednoducho „mozgom v pozadí“ CONDA.

Daniel Horak - Managing Partner Sales & Marketing
Viac o Danielovi...

Daniel absolvoval svoje bakalárske a magisterské štúdium pre hospodársku informatiku na Univerzite aplikovaných vied vo Viedni, ako aj magisterské štúdium vrcholového manažmentu na FH vo Viedni. Pred CONDA zbieral skúsenosti so svojim startupom založeným v roku 2007 s názvom Spoken Language, z oblasti zakladania podnikov. Ako spoločník a konateľ CONDA je Daniel hnacou silou v odbore marketingu a odbytu.

Naša poradná rada

Vlado Vaco Advisory Board

Zakladateľ Connect Coworking

Vlado Vaculík
Ivan Debnar Advisory Board

Zakladateľ The Spot

Ivan Debnár